Zásady pitného režimu

Zásady pitného režimu

PRED CVIČENÍM JE NUTNÉ DOSIAHNUŤ DOSTATOČNÉ ZAVODNENIE (REHYDRATÁCIU) ORGANIZMU

Pre udržanie dlhodobo vysokej výkonnosti sa musí akákoľvek fyzická záťaž začínať s ideálnym vnútorným prostredím organizmu.

  • EŠTE 20 MINÚT PRED ZAHÁJENÍM CVIČENIA MOŽNO VYPIŤ 3 – 5 DL TEKUTÍN

V rozmedzí 60 minút pred zahájením cvičenia by však nemalo byť prijatých viac ako 6 dl tekutín. Neskôr, v priebehu samotnej záťaže, treba dbať o včasnú a primeranú rehydratáciu.

                TEKUTINY JE NUTNÉ PRIJÍMAŤ PRIEBEŽNE

Najvhodnejšie je priebežné prijímanie tekutín každých 10 – 15 minút v dávke približne 1 dl.

  • TEKUTINY PRIJÍMAJTE I V PRÍPADE, AK NEPOCIŤUJETE VYSLOVENE SMÄD

Subjektívne pocity môžu byť často klamlivé. Vznikajúci deficit tekutín v organizme závisí od intenzity a doby trvania tréningu, od oblečenia a od teploty a vlhkosti prostredia.

  • NAJVHODNEJŠIA TEPLOTA TEKUTÍN PRIJÍMANÝCH V PRIEBEHU TRÉNINGU JE MEDZI 14 – 18 °C

Napriek tomu, že chladnejšie nápoje sa lepšie vstrebávajú, pri kulturistickom a silovom tréningu nikdy neprijímajte tekutiny s teplotou pod 13 °C. Naopak, tekutiny môžu mať teplotu mierne zvýšenú až na 23 °C.

  • V PRIEBEHU TRÉNINGU NEPRIJÍMAJTE VÝRAZNE PRESLADENÉ TEKUTINY

Zároveň sa vyhýbajte klasickým limonádam sýteným oxidom uhličitým a nápojom s relatívne vysokým obsahom kuchynskej soli.

  • V PRIEBEHU TRÉNINGU NIKDY NEPRIJÍMAJTE ŠPECIÁLNE ŠPORTOVÉ NÁPOJE

Tieto nápoje sú svojim zložením vhodné len pre obdobie regenerácie po extrémne náročných výkonoch. Športové nápoje nie sú žiadne limonády a už vonkoncom nie sú určené pre bežnú náhradu strát tekutín.

  • PRIJÍMANIE TEKUTÍN MUSÍ POKRAČOVAŤ AJ PO UKONČENÍ CVIČENIA

Celkový objem prijatých tekutín by však v priebehu nasledujúcich 60 minút nemal byť väčší ako 5 dl. Koktaily konzumované po ukončení cvičenia je taktiež možné považovať za tekutinu.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.