Mezomorf

02.02.2010 15:39

CHARAKTERISTIKA

Mezomorf je širší v ramenách než v bokoch, má dobre vyvinuté svalstvo a priaznivé silové predpoklady. Mezomorf je schopný dosahovať najvýraznejší rozvoj svalovej hmoty. Najlepšie sa dokáže vyrovnať s fyzickou námahou. Čisto mezomorfný typ sa však vyskytuje len zriedka, najčastejšie sa prikláňa buď k endomorfnému alebo ektomorfnému typu. Podľa toho sa upravuje aj jeho tréning.

  • CVIKY

Mezomorf musí preferovať tradičný kulturistický tréning, v ktorom kombinuje tak základné cviky zaťažujúce veľké partie, ako aj izolované jednokĺové cviky. Pri cvičení musí experimentovať s rôznymi tréningovými princípmi.

  • SÉRIE A OPAKOVANIA

Na veľké partie robí 3-4 série z jedného cviku, pričom celkovo vykoná 2-4 cviky na partiu. Na malé partie robí celkovo 6 až 8 sérií. Používa stredný rozsah opakovaní, pričom sa sústreďuje na rozpätie 6 až 10 opakovaní. Periodicky cykluje ťažký tréning (ťažké váhy a nízky počet opakovaní) s ľahkým tréningom (ľahšie váhy a vyššie počty opakovaní)

  • INTENZITA

Dosiahne viac s menšou námahou. Cvičí podľa vlastného fungujúceho systému, ktorý musí pravidelne meniť. Použitím nových spôsobov precvičenia svalstva neustále stimuluje rastový potenciál a udržuje telo v strehu. Do tréningu zaraďuje ťažké i ľahké dni, manipuluje s počtom a rýchlosťou opakovaní, udržuje nepretržitú kontrakciu. Trénuje do zlyhania s pokročilými technikami, no nikdy by sa nemal dostať až k hranici pretrénovania. Využiť musí predovšetkým svoj genetický talent.

  • FREKVENCIA TRÉNINGU

Nikdy sa nesmie pretrénovať! Medzi jednotlivými tréningmi si dopraje kvalitný odpočinok. Používa pravidelnú periodizáciu tréningu. Experimentuje s troj, štvor alebo päťdenným štiepeným tréningom. Z času na čas úplne zmení používaný systém, zmieša cviky, opakovania, série, pauzy. Po niekoľkomesačnom tréningovom období si dopraje dlhšiu prestávku, v ktorej sa venuje aktívnemu odpočinku. Fáza aktívneho či pasívneho oddychu je dôležitá rovnako ako tréning.

  • AERÓBNY TRÉNING

Kardiotréning vykonáva najmä pre kvalitu svalstva. Aeróbne aktivity zaraďuje najviac štyrikrát týždenne po 30 minút. Vyhýba sa však zbytočnému predlžovaniu kardiotréningu, pretože ho len zbytočne vyčerpáva. V tréningu kombinuje rôzne druhy aeróbnych aktivít.

Späť

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.