Anabolizmus, Katabolizmus, Stavebné látky...

Anabolizmus, Katabolizmus, Stavebné látky...

METABOLIZMUS - predstavuje súbor chemických a biochemických procesov v tele jedinca, pri ktorých dochádza k využitiu zložiek prijatej potravy

ANABOLIZMUS - anabolické reakcie sú také, pri ktorých dochádza k využitiu živín na udržanie, resp. rast tkaniva alebo energie. Anabolizmus je syntetická reakcia.

KATABOLIZMUS - katabolické reakcie sú také, pri ktorých je materiál rozkladaný na menšie jednotky, pričom sa uvoľňuje energia. Táto energia je akumulovaná v obrovských makromolekulách s názvom adenozíntrifosfát (ATP). Katabolizmus je rozkladná reakcia.

 

STAVEBNÉ LÁTKY - (bielkoviny, sacharidy, tuky) podporujú výstavbu tkanív, kostí a vplývajú na celkový rast organizmu

ENERGETICKÉ LÁTKY - (sacharidy, tuky) dodávajú organizmu potrebnú energiu na akúkoľvek činnosť

OCHRANNÉ LÁTKY - (vitamíny, minerály, enzýmy a bielkoviny) chránia organizmus pred škodlivými vplyvmi, napomáhajú riadeniu priebehu biochemických reakcií v tele, spevňujú kosti, tkanivá...

 

Z iného hľadiska sa jednotlivé zložky potravy delia na:

MAKROŽIVINY - bielkoviny, sacharidy a tuky

MIKROŽIVINY - vitamíny, minerály a enzýmy

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.